Protagonista de The Big Bang Theory se casa de rosa